Proč měřit OEE

Obliba OEE spočívá zejména v tom, že je jediným všeobecně používaným výrobním indikátorem, který je velmi dobře vyvážený (bere v úvahu všechny okolnosti ovlivňující výrobu). Pokud na některý faktor zapomeneme nebo ho naopak přehnaně zdůrazníme, projeví se vždy nedostatkem a hodnota OEE se buď nezmění, nebo se bude dokonce snižovat.

OEE (Overall Equipment Effectiveness) patří mezi výrobní KPI, mezi nimiž ovšem zaujímá zcela prominentní postavení.

OEE slouží výrobcům jako indikátor správného využívání strojního zařízení, pomáhá snižovat náklady a zároveň poskytuje informace pro další zvyšování efektivity výroby.

Celková efektivita zařízení (OEE), termín vytvořený Seiichi Nakajimou v šedesátých letech, se stal zlatým měřítkem produktivity výroby.

OEE však není jen způsobem, jak výrobci hodnotí svou provozní efektivitu; je také ukazatelem, kde si stojí ve svém odvětví.

Počítejte s námi

OEE v sobě kombinuje citlivým a užitečným způsobem faktory času, rychlosti a kvality.
Zjednodušeně řečeno, výpočet OEE v sobě zahrnuje odpovědi na 3 otázky.

1

Zařízení

1. Stroj (zařízení) vyrábí, tj. produkuje výrobek, nebo ne?

2

Rychlost

2. Jakou rychlostí stroj vyrábí tj. produkuje výrobky?

3

Cena

3. Kolik na daném stroji vyrobených kusů odpovídá specifikaci?V dokonalém světě by hodnota činila 100 %. Ve skutečnosti se za hodnotu světové třídy považuje úroveň 85 %. V praxi má většina firem co dělat, aby dosáhla 65 % OEE.
Kde hledat rezervy? Podívejme se na jednotlivé složky OEE a jejich definici.

Dostupnost

Dostupnost lze definovat jako procento času, po který zařízení skutečně pracuje, když je třeba. Dostupnost = (využitelný čas – neplánované prostoje x 100%)/(celkový čas – plánované prostoje). Čas, po který je zařízení dostupné, ovlivňují jak plánované, tak i neplánované prostoje.

Plánované prostoje

Přebytek kapacity
Plánované přestávky
Plánovaná údržba

Neplánované prostoje

Poruchy a selhání
Přechod na jiné výrobky
Pozdní dodávky materiálu
Dostupnost operátorů
Výměny nástrojů nebo dílů
Nájezd výroby nebo úpravy

Výkon

Výkon lze definovat jako rozdíl mezi možnou skutečnou výrobou v době, kdy bylo zařízení dostupné.
Výkon = (ideální doba cyklu x skutečná výroba* x 100%)/dostupný čas výroby
* skutečná výroba zahrnuje množství vyhovujících i nevyhovujících dílů

Mezi faktory ztráty procenta výkonu patří:

Chod naprázdno a krátká zastavení stroje (ucpání, vyhození jističe apod.)
Snížená rychlost, delší čas cyklu, nižší kapacita

Kvalita

Kvalitu lze definovat jako celkový počet vyrobených vyhovujících dílů vyjádřený v procentech celkového počtu vyrobených dílů.
Kvalita = (vyrobené díly – zmetky x 100%)/vyrobené díly

Mezi ztrátové faktory snižující procento kvality patří:

Zmetky, vady, přepracování
Proměnlivost vstupního materiálu
Ztráty při nájezdu výroby
Vady a nepřesnosti zařízení a nástrojů apod.

! Je důležité mít na paměti, že OEE se dle definice vztahuje vždy ke stroji (lince, výrobnímu zařízení, …), nikoliv k produkci, normám atd.!

Jeďte na vyšší výkon

Měření OEE je pouze prvním krokem. Pokud chcete zvýšit celkovou produktivitu, začněte tím, že zacílíte na jednu nebo více ztrát uvedených výše – například na snižování prostojů. Zvyšování produktivity a zvyšování OEE je však pouze prvním krokem v cestě k optimálnímu výrobnímu procesu. Chcete-li průběžně optimalizovat výsledky a dosahovat ideálních 85 %, je potřeba se postupně od monitorování a měření OEE, posouvat k využívání prediktivních a později preskriptivních výrobních řešení.

Začněte s námi

Ověřte sami ve své výrobě – využijte naši nabídku a vyzkoušejte Merz OEE.